**Компания JFE сократила время зарядки батарей в электромобилях до нескольких минут**Солнечные батареи нового типа обещают КПД, сравнимый с бензиновыми ДВСП**самолет на солнечных батареях**кинемо надії на вітер**Поле дзеркальних соняшників **автомобілі сьогоднішнього дня**Запаси нафти закінчуються** В России разрабатывают автомобиль без бинзина**Samsung заинтересовался летающим отелем на водороде **Bloom Energy зробила революцію в області енергетики**Вокруг света на "калькуляторе"**Ультракомпактные солнечые ячейки открыли новые горизонты техники**Китай разрабатывает новый источник энергии - ГОРЮЧИЙ ЛЕД**Honda открыла необычную солнечную водородную заправку**
Енергозбереження
Головна
Мета створення сайту
Енергозбереження в будівництві
Енергозбереження на автотранспорті
Альтернативні джерела енергії
Новітні технології в енергозбереженні
Нафта
Вугілля
Природний газ
Атомна енергетика
Теплові електростанції
Гідроелектростанції
Організаційне управління енерговикористанням
Енергозбереження в побуті
Енергозбереження для школярів
Література
Національний технічний університет України
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
 
Енергозбереження в будівництві Энергосбережения в строительстве
Проблеми реалiзацiї державної полiтики енергозбереження у житлово-комунальному господарствi та будiвництвi
На сьогоднiшнiй день надання послуг в сферi житлово-комунального господарства України залишається доволiенергоємним, так навиробництво одиницi продукцiї в житлово-комунальнiй сферi України в середньому витрачається в 2,5-2,7 рази бiльше енергоресурсiв, нiж в розвинутих країнах. Це пов’язано з тим, що у житлово-комунальному господарствi є чимало проблем, якiнакопичувались десятилiттями.
© 2009 Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами